Om Gothia Inkasso

Gothia Inkasso är en del av arvato Financial Solutions som är en global leverantör av finansiella tjänster och en del av Bertelsmann SE & Co. KGaA som dotterbolag till arvato AG.
 
Bolaget har cirka 6 000 anställda i 21 länder, inklusive en stark närvaro i Europa, Amerika och Asien, och erbjuder flexibla fullservicelösningar för en värdeinriktad hantering av kundrelationer och kassaflöden. arvato Financial Solutions är synonymt med professionella outsourcingtjänster (Finance BPO) som kretsar kring kassaflöde under alla faser i kundens livscykel – från riskhantering och fakturering till hantering av gäldenärer, försäljning av fordringar och indrivning av skulder. Som en del av detta fokuserar vi på att minimera andelen fallissemang i verksamheters inledningsfas och under indrivningsprocessen. Därför inkluderar våra tjänster också optimering av valet av internationella betalningstyper.
 
Som leverantör av finansiella lösningar hanterar vi omkring 10 000 kunder, och är i första hand specialiserade på sektorerna detaljhandel/e-handel, telekommunikationer, försäkring, bank och vård. Det gör oss till Europas tredje största leverantör av integrerade finansiella tjänster. Den enda leverantören av finansiella tjänster du behöver. Professionell. Pålitlig. Effektiv.