< Gothia på Distanshandelsdagen
2009-03-05

Gothia förvärvar portfölj av förfallna fordringar

Gothia Financial Group AB har förvärvat en portfölj med förfallna krediter från Time Finans AB. Portföljen innehåller uteslutande konsumentkrediter lämnade av postorderbolag inom Halénskoncernen och det nominella värdet överstiger SEK 150 miljoner.