Synpunkter

På Gothia strävar vi efter att kontinuerligt förbättra våra tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta tillvara feedback, förslag och kommentarer från våra kunder. Det är också viktigt för oss att ta missnöjda kunders klagomål på allvar. Gothia har en särskild policy för detta, som betonar vikten av att snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Du är välkommen att skicka din fråga eller dina kommentarer till oss via formuläret här bredvid så återkommer vi till dig inom kort.

KLAGOMÅL

Klagomål via hemsidan

Om du som kund hos Gothia upplever att du blivit orättvist behandlad eller att Gothia agerat felaktigt i ditt ärende kan du anmäla detta via den här sidan. Vi försöker återkomma till dig inom två arbetsdagar.
Du kan även maila till
klagomalsansvarig.se@arvato.com

Vi svarar på det sätt som du uppgivit att du föredrar i ditt meddelande. Om du inte uppgivit kontaktsätt så kommer vi i första hand att återkoppla till dig via telefon, så fort vår interna utvärdering av klagomålet är färdig.

Skriftliga klagomål

Om du vill framföra ett klagomål skriftligen, så tänk på att ju mer information du lämnar desto bättre; det hjälper oss att hantera ditt klagomål snabbt och effektivt.

Vänligen inkludera följande information:

  • Namn, adress och telefonnummer dagtid, inklusive riktnummer
  • Kundnummer
  • En beskrivning av ditt klagomål – beskriv vad som hänt, relevanta datum och namn på din handläggare

Glöm inte signera och datera ditt brev.

Skicka ditt brev till följande adress:

Gothia Inkasso
Att. Klagomålsansvarig
Box 1143
432 15 VARBERG
email: klagomalsansvarig.se@arvato.com

Missnöjd med besked?

Om du inte är nöjd med Gothias hantering av ditt klagomål, så kan du kontakta Gothias kundombudsman, Christer Johansson. Ombudsmannens uppgift är att titta djupare på svårlösta klagomålsärenden eller de klagomål där du som kund av någon anledning inte är nöjd med det svar du fått. I första hand skall du dock vända dig till din handläggare.

Gothia Inkasso
Att. Kundombudsmannen, Christer Johansson
Box 1143 
432 15 VARBERG
mail: kundombudsmannen.se@arvato.com

Som alternativ kan du vända dig till en extern organisation för hantering av ditt klagomål, till exempel föreningen Svensk Inkasso.

Svensk Inkasso / Inkassonämnden
Vasavägen 78-80
Box 10022
181 10 LIDINGÖ

Tel. 08-731 43 90
Fax: 08-731 43 99
E-mail: kansliet@svenskinkasso.se
Webb: www.svenskinkasso.se

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger dig opartisk information och vägledning, om bank och finansfrågor, utan kostnad. Nedan är deras kontaktinformation.


Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Tel 0200 22 58 00
Webbadressen är: www.bankforsakring.konsumenternas.se
Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Contact me

Skicka meddelande