Behöver ditt företag hjälp med inkasso?

Gothia Inkasso är ett inkassoföretag som ingår i Arvato Financial Solutions (bifirma). Vår inkassoverksamhet är betydande och vi räknas som ett av landets ledande finans- och inkassoföretag. Inkassoverksamhet etablerades redan 1976 och omfattar både B2C och B2B, nya fordringar såväl som ärenden som tidigare varit föremål för inkasso. Vårt proaktiva tillvägagångssätt säkerställer högre lösningsgrad, ökad kundlojalitet, samt förebygger att våra kunder förlorar kunder.

Vi vet att kunder som hamnat på inkasso inte behöver vara dåliga kunder. Därför kontaktar vi kunden personligen per telefon och tar reda på mer om situationen och betalningsförmågan. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för hur kunden ska kunna betala tillbaka sin skuld. Det betyder inte bara att företagen som anlitar oss får tillbaka sina pengar snabbare, utan också att deras kund blir nöjd och vill fortsätta som kund.

Inom Arvato och Gothia Inkasso har vi skräddarsydda inkassolösningar anpassade efter våra kunders behov, i syfte att förbättra likviditet och lönsamhet. Vi utvecklar kontinuerligt våra system så att vi kan ge det stöd som våra kunder och deras kunder behöver. Tack vare våra omfattade databaser och IT-system kan vi samordna processer och segmentera ärenden för att nå bästa möjliga resultat.

Vi har även den kompetens och erfarenhet som behövs om det skulle krävas en rättslig process eller andra mer komplicerade åtgärder. I huset finns flera jurister och ekonomer.

Det är enkelt att föra över företagets fordringar till oss via fil eller registrera dem via Internet på ”Arvato Online”. Våra kunder bestämmer själv hur ofta, när och på vilket sätt överföringen av inkassoärenden ska ske.

Läs mer om våra inkassolösningar och hur du kommer i kontakt med våra rådgivare.

Fördelar med Gothia Inkasso

  • KUNDDIALOG
  • BÄTTRE LÖSNINGSGRAD
  • SNABBARE BETALT
  • KUNDEN KVAR
  • KOMPETENS & ERFARENHET