< Elis Gruppen og Gothia Financial Group etablerer eCollect AS
2011-12-19

Ny forsinkelsesrente fra 1. januar 2012

Rentesatsen fra 1. januar 2012 er 8,75 prosent p.a.

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten fra første halvår 2012. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a.
Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår med virkning fra 1. januar til 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 7 prosentpoeng.

Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket rente.