< Endring av inkassosatsen
2011-02-25

Svenska Kreditföreningen har haft årsmöte

Gothias Jonas Nyström har blivit omvald som ledamot Svenska Kreditföreningens styrelse för ytterligare två år.   Svenska Kreditföreningen är en ideell organisation som tar tillvara näringslivets intressen inom kredithantering, finans- och ekonomifrågor samt krav- och inkassohantering. Föreningens syfte är att sprida kunskap inom dessa områden och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i medlemmarnas yrkesmässiga verksamhet.   Titta på deras hemsida member.kreditforeningen.se/main.php