< BCW Group boosts power
2012-02-06

Het wetsvoorstel stilzwijgende verlenging (de wet van Dam)

Indien uw bedrijf producten of diensten op abonnementsbasis aan consumenten levert, heeft het voorstel tot wijziging van Boek 6 Burgerlijk Wetboek stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten (kortweg: de Wet van Dam) mogelijk gevolgen voor uw huidige overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Deze wet biedt uw klanten de mogelijkheid de meeste contracten per maand op te zeggen. De gevolgen van deze wet zijn ingrijpend, ook voor bestaande contracten. Als u uw algemene voorwaarden niet afstemt op de nieuwe wet, dan kan de klant na stilzwijgende verlenging elke dag direct opzeggen.

De gevolgen voor uw bedrijf:

·         U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur.

·         U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur als de consument de overeenkomst op ieder moment mag opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

·         U mag consumenten niet verplichten de opzegging op een bepaald moment te laten plaatsen.

·         De consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen.

Voor abonnementen op dagbladen, weekbladen, nieuwsbladen en tijdschriften gelden andere (soepeler) regels, te weten:

·         U mag het abonnement na de eerste contractperiode telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument hierbij de mogelijkheid geven de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging met een opzegtermijn van één maand op te zeggen.

·         Als abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften met een leveringsfrequentie van minder dan eenmaal per maand stilzwijgend worden voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, is de opzegtermijn maximaal 3 maanden.

·         Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen na de afgesproken proeftijd.

Ingangsdatum

Nieuwe overeenkomsten: de wijziging treedt op 1 december 2011 in werking.

De nieuwe regels gelden ook voor bestaande overeenkomsten, in het geval de in behandeling zijnde reparatiewet welke op dit moment ter behandeling ligt bij de Eerste Kamer, wordt goedgekeurd.

Graag willen wij u voor de volledige wettekst verwijzen naar de volgende website:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-789.html