2008-12-23

Endring av inkassosatsen

I forbindelse med at inkassosatsen heves til kr 590,- f.o.m. 1. januar 2009, økes også fordringshavers rett til purregebyr på purringer og inkassovarsel til kr 59,- fra og med samme dato (maksimalt to purringer eller en purring og ett inkassovarsel).