Kysymyksiä ja vastauksia

/

Pitääkö minun maksaa perintäkuluja??

Perintälain (1.5.2005)10 §:n mukaan:

Velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut riippumatta siitä, periikö saatavaa velkoja itse vai toimeksisaaja velkojan lukuun.

Saman lain 10 a § säätelee enimmäismäärät.

Muun muassa: Kirjallisesta maksuvaatimuksesta 21 euroa, jos saatavan pääoma on 250,00 euroa tai vähemmän ja 45 euroa, jos pääoma on yli 250 euroa.

Kirjallisesta maksusopimuksesta voidaan periä 30 euroa.

Maksuvelvollisuus perintäkuluihin syntyy, kun perintätoimenpiteisiin on ryhdytty ennen suoritusta, tapahtuipa se sitten vaikka velkojalle suoraan.

Millaista viivästyskorkoa joudun maksamaan?

Ellei laskujaan maksa ajallaan (eräpäivään mennessä), joutuu lähes aina maksamaan viivästyskorkoa.

Viivästyskorko määräytyy kahdella tavalla:

Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva viitekorko, jonka Suomen Pankki ilmoittaa. Kuluvan vuoden viitekorko on 1,00 % ja yleinen viivästyskorko siten 8,00 %.

Jos viivästyskorko on alempi kuin velalle eräpäivää edeltäneeltä ajalta maksettava korko, viivästyskorkoa on maksettava saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää.

Yllä mainittu koskee kuluttajasaatavia.

Lähde: Kuluttajavirasto

Mikäli kyse on muusta kuin viivästyskorosta eli sopimuskorosta, tulee sen perustua velallisen ja velkojan väliseen sopimukseen. Tällaisia ovat esim. lainakorko.

Milloin Gothia saa ottaa minuun yhteyttä?

Hyvän perintätavan mukaisesti Gothia voi ottaa velalliseen yhteyttä puhelimitse saatavansa perimiseksi perintä- tai siirtokirjeen eräpäivän jälkeen. Puhelimitse tapahtuvaa perintää voidaan harjoittaa arkisin klo 7.00-20.00 välillä.

Gohtia Oy:n palveluajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00.

Miten toimin, jos haluan maksaa velkani Gothialle?

Ottakaa yhteyttä Gothiaan puhelimitse, kirjeitse tai viereisellä lyhennyssuunitelmaehdotuksella.

Meiltä saamanne kirjeen oikeassa ylänurkassa on toimeksiantonne numero. Sen alla on myös velallisnumeronne. Kun otatte meihin yhteyttä, on hyvä mainita jompi kumpi numero asianne käsittelyn nopeuttamiseksi.

Gothia Oy:n palveluajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00.

Puhelinnumeromme on 02-279 2000, faksi 02-279 2001.

Osoitteemme: Gothia Oy, PL 722, 20101 TURKU